In Photos: Paggunita sa ika-38 na Taon ng EDSA People Power Revolution

APC Senior High School honors Atty. Chel Diokno’s time and efforts in sharing his valuable insights and experiences in “Sa Mata ng Saksi: Ang Pananaw ng isang Anak at Mamamahayag sa EDSA People Power Revolution” with a certificate and tokens of appreciation.

Atty. Chel Diokno shares his insights and experiences throughout the declaration of Martial Law during “Sa Mata ng Saksi: Ang Pananaw ng isang Anak at Mamahayag sa EDSA People Power Revolution bilang Paggunita sa ika-38 na Taon ng EDSA People Power Revolution.”

Mr. Manny Mogato narrates his experiences as a journalist during the Martial Law period in “Sa Mata ng Saksi: Ang Pananaw ng isang Anak at Mamahayag sa EDSA People Power Revolution bilang Paggunita sa ika-38 na Taon ng EDSA People Power Revolution.”